Vi kommer også aften og weekend, til en samtale i hjemmet.
Ring 3015 2444

Vi svarer hele døgnet
Din Lokale Bedemand

v/Søren Kirk
Resenvej 57, 7800 Slice
bedemandstruer@gmail.com

Spørgsmål og henvendelser i forbindelse med markedsføring bedes rettet til UpStreaMarketing v. mj@upstreamarketing.dk – Tlf. 22 39 47 51

Hvem er vi ?

Søren Kirk

Indehaver, Bedemand

John U. Hansen

Bedemand

Lone Dalsgaard

Bedemandsassistent

Heidi Nielsen

Elev

RESENVEJ 57, 7800 SLICE